لیدر اغتشاشگر سبزها در دانشگاه امیركبیر زیر چادر دستگیر شد      

 

فردی كه دربالا تصویرش را میبینید شناسایی كنید ، نظرتان را درباره جنبش تقلبی دانشجویی بنویسید و جایزه بگیرید.

همچنین به دوستان دیگر هم اطلاع رسانی كنید.