برخی خبرها و شنیده ها حاکی است که آقای هاشمی رفسنجانی در حال تهیه بیانیه ای در مورد سالگرد آخرین خطبه نماز جمعه(تاریخی!! و دشمن شادکن) خود در ۲۶ تیرماه ۸۸ می باشد. همان نمازجمعه ای که جریان فتنه و ضدانقلاب و بیگانگان بدان امید بستند و از برگزاری آن به وجد آمدند! 

 

طبق شنیده ها در این بیانیه، ضمن تکرار شروط مطروحه از جانب وی در خطبه نماز جمعه مذکور، که همسو و در تقویت و دلجویی مواضع غیرقانونی عناصر جریان فتنه بود، طبق معمول آقای هاشمی خود را مرد عبور از بحران ها نشان داده و تنها راه برون رفت از (به قول وی) شرایط بحرانی بعد از انتخابات را اجرای آن شروط قلمداد نموده و ضمن تشکر از رهبر انقلاب به دلیل پیگیری بخشی از آن محورها! وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را هم چنان تیره و تار و بحرانی توصیف کرده است.