خبرهای رسیده حاكی ازآن است كه محوریت جدید و البته تكراری جریان فتنه تمركز و تبلیغ برای دریافت مجوز تجمع در روز ۲۲ خرداد است.

این مسیر توسط رسانه های جریان مذكور و سطوح مختلف فعالان سیاسی و تبلیغاتی فتنه پیگیری میشود.

دراین رابطه موسوی و كروبی با ارائه درخواست دریافت مجوز طی نامه ای در روز گذشته خطاب به تمدن استاندار تهران ، سناریوی دریافت مجوز از وزارت كشور برای چندمین بار را كلید زدند.

خبرها و شنیده ها حكایت ازان دارد كه در جلسات محفلی فتنه گران ، تصمیم بران است تا اعلام شود چون وزارت كشور مجوزی برای تجمع صادر نكرده است ، آنها مجبور به برگزاری تجمع غیر قانونی در سالروز ۲۲ خرداد خواهند شد.

حال انكه طبیعی است وزارت كشور افراد را در تقاضای برگزاری تجمعات به رسمیت نمی شناسد و این عمل از بدو امر موضوعی غیر قانونی است و نمی توان بین ادعای چند روز پیش موسوی در عمل به قانون و چنین اقداماتی رابطه ای بجز دروغگویی و تناقض گویی برقرار كرد.

مطابق انچه در قوانین پیش بینی شده است تنها گروهها و احزاب قانونی اجازه ارائه درخواست برای تجمع را دارند و در صورت صدور مجوز می توانند مبادرت به برگزاری آن نمایند.

درحقیقت موسوی و كروبی تكاپویی را به مقصد هیچ به راه انداخته اند تا توجیحگر اقدامات احتمالی اراذل و اوباش باشد.

ظاهرا این افراد اطلاع ندارند كه افكار عمومی دیگر پذیرای چنین ادعاهایی نخواهد بود.

منبع:دیده بان نیوز

www.didebannews.net