یكی از اتفاقاتی كه در بحران های سیاسی بوقوع می پیوندد ، گم شدن راه حق از باطل و اختلاط میان واقعیت و توهم است.

در شرایط پس از انتخابات و فتنه اخیر نیز شاهد این امیختن حق و باطل و اختلاط و التقاط بوجود امده خصوصا در مبحث مدعیان امام هستیم.

اما در خصوص عقاید امام خمینی و دیدگاه یادگار مجاهد و مرحوم حضرت امام خمینی و نقطه نظرات ایشان لازم است برخی از فراز های وصیت نامه سید احمد خمینی و توصیه های شفاهی و اظهارات مستند ایشان در خصوص اطاعت از رهبری معظم انقلاب را یاداوری كنیم.

متن سخنان و وصیت نامه سید احمدخمینی اینقدر واضح است كه خود شرحی مفصل و موضوعی است بسیار گویا كه دیگر جایی برای تفسیر و توضیح نمی گذارد.

تنها مدعیان خط امام خمینی كه در برابر امام خامنه ای قرار گرفتند را توصیه میكنیم تا این عبارات را بخوبی مرور كنند و ببینند چقدر با نقطه نظرات یادگار امام و چهره مورد حمایت امام خمینی فاصله پیدا كرده اند و غرق در توهمات و تخیلاتشان هستند.

بخشی از وصیت نامه سید احمد خمینی:

به حسن و برادرانش این توصیه را می نمایم که همیشه سعی کنند در خط رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است و بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام و کشور را می خواهند. هرگز گرفتار تحلیل های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است. 

بخشی از اظهارات سید احمد خمینی در خصوص حمایت از نظام اسلامی و حركت در مسیر رهبری معظم انقلاب اسلامی:

«امروز باید در كنار نظاممان پشت سر رهبری قرار بگیریم. رهبر ما شاگرد امام است. هیچكس حق شكستن حریم رهبری را ندارد. حرمت رهبری نظام اسلامی، از اصول خدشه ناپذیر انقلاب اسلامی ماست. همه باید به دستورات رهبری عمل كنند.»

«ما امروز موظف هستیم پشت سر مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حركت كنیم. هر چه ایشان گفت گوش كنیم، اگر روزی حركت ما با حركت ولی نخواند، بدانید كه نقص از ماست! همانطور كه نگذاشتید امام احساس تنهایی كند. اطاعت از خامنه‌ای، اطاعت از امام است. هر كس منكر این معنا شود، مطمئن باشید در خط امام نیست و هر كس بگوید كه اطاعت از امام غیر از اطاعت از حضرت آیت الله خامنه‌ای است در خط آمریكاست! من بعد از رحلت امام، با خدا و امام عهد كرده‌ام كه كوچكترین قدمی را علیه رهبری و برخلاف رهبری و حتی برخلاف میل رهبری برندارم و اگر شما مردم هم چنین پیمانی را تجدید كنید، مطمئن باشید كه ما در تمام زمینه‌ها بر آمریكا پیروز می شویم»

خوشا بحال آنانیكه در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی به این جملات توجه و دقت میكنند و مصداقی از مومنین اهل تفكر هستند.

منبع:دیده بان نیوز

www.didebannews.net