میر حسین موسوی در اظهارات اخیرش كه ارگان فتنه انرا منتشر كرده است ، بر عزم سیاه این فرقه سیاسی مبنی بر گسترش فعالیتهای غیر قانونی و هنجار شكن علیه جمهوری اسلامی ایران تاكید كرده است.

قبل ازین در صورتیكه تحلیلگران از همدستی میر حسین موسوی و سایر سران فتنه با امریكایی ها و دشمنان خارجی این كشور خبر میدادند مورد تردید قرار میگرفت و بعنوان متوهم توطئه معرفی میشدند.

این اظهارات میر حسین موسوی در حالی صورت می پذیرد كه رسانه های خبری از انتصاب یك ژنرال ارتش امریكا برای هدایت عملیات اینترنتی بر اندازی نرم علیه كشور به شرح ذیل خبر داده اند:

رئیس جمهور آمریكا یك ژنرال نظامی را نامزد «ریاست و فرماندهی فضای سایبری و اینترنتی» این كشور كرد. این امر چنان غیرمترقبه بود كه حتی نگرانی و اعتراض برخی اعضای مجلس سنا را موجب شد. برخی اعضای سنا می گویند این انتصاب می تواند به گسترش نفوذ و سیطره وزارت دفاع (پنتاگون) بر حوزه سایبر در آمریكا منجر شود اما ژنرال كیث الكساندر كه همزمان مدیر اداره امنیت ملی آمریكا نیز هست وعده كرد حضور همزمانش در شغل جدید، به معنای نظامی كردن فضای سایبر در آمریكا نباشد.

به گزارش سی ان. ان ژنرال الكساندر در جلسه مجلس سنا برای بررسی انتصاب وی سعی كرد به اعضای این مجلس تضمین دهد كه موضع جدید دولت در مورد حفاظت از فضای سایبری به این معنا نخواهد بود كه نیروهای مسلح در فضای غیرنظامی كشور دخالت كنند. اعضای مجلس سنا نگران هستند كه نظارت همزمان بر سیستم دفاع سایبری ارتش آمریكا و از سوی دیگر مدیریت حفاظت از تهدیدهای سایبری برای شبكه غیرنظامی كامپیوتری كشور می تواند در حدود اختیارات ژنرال كیث الكساندر ابهام ایجاد كند.

ژنرال الكساندر هم اكنون مدیریت اداره امنیت ملی آمریكا را بر عهده دارد كه نقش مهمی در حفاظت از شبكه ارتباطات كامپیوتری این كشور ایفا می كند. اگر این انتصاب توسط مجلس سنا تایید شود ژنرال الكساندر دو شغل را همزمان خواهد داشت. وی در مجلس سنا گفت: «این به معنای نظامی كردن فضای سایبری نیست. هدف ما حفظ و پاسداری از حرمت و حریم سیستم نظامی كشور است. اگر انتصاب من تایید شود خواهم كوشید تا روش های حفاظت از خود در این عرصه مهم را بهبود بخشم.»

تلاش برای تشدید كنترل های میلیتاریستی و محدودیت های بیشتر امنیتی در حوزه سایبرنتیك و اینترنتی در آمریكا در حالی است كه طی دهه اخیر، شنود مكالمات تلفنی، ایمیل ها و مكاتبات اینترنتی در آن كشور شدت گرفته است و این همه در حالی است كه آقای اوباما به تازگی با همكاری كنگره، استثنا كردن نرم افزارهای فیلترشكن از «تحریم های تكنولوژیكی علیه ایران» را به اجرا گذاشت و مقادیری از این نرم افزارهای ساخته شده علیه ایران را به جریان های اپوزیسیون و ضدانقلاب تحویل داد!

رژیم آمریكا برخورد مقتدرانه و هوشمندانه ایران با تهاجم نرم و سایبرنتیك قدرت های استكباری را به سانسور و اختناق و نقض حقوق بشر تفسیر می كند.

انتشار خبر معرفی ژنرال الكساندر از سوی اوباما برای كنترل فضای سایبر و اینترنت در آمریكا در حالی است كه شبكه جستجوگر گوگل (GOOgle) با انتشار آماری اعلام كرد آمریكا و انگلیس پس از برزیل در صدر دولت های درخواست كننده سانسور قرار دارند.

براساس آمار منتشره از سوی گوگل دولت های برزیل، آمریكا و انگلیس بیشترین درخواست را از این شبكه برای «دریافت اطلاعات كاربران و سانسور محتویات جستجوگر این شركت» داشته اند. این آمار نشان می دهد آمریكا با 3580 و انگلیس با 1160 درخواست در صدر دولت های درخواست كننده اطلاعات كاربران و سانسور محتویات قرار دارند.

آیا این همسویی عیان موسوی مرد قهوه ای جنبش جعلی سبز نمادی از همگرایی با دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست؟ عاقلان بهتر میدانند.