با توجه به اینكه هر سال برنامه چهارشنبه سوری خسارات متعدد جانی و مالی برای خانواده ها دارد برخی از توصیه ها برای كاهش این مضرات میتواند به این شرح ارائه شود:

۱ ـ باتوجه به احتمال سو استفاده یك جریثان شكست خورده و همدستی منافقین با اغتشاش طلبان احتمال بمب گذاری در محل های اعلام شده توسط سبزها وجود دارد بنابر این از جان فرزندان و اعضای خانواده خود با ایجاد محدودیت برای حضور ایشان جلوگیری كنید.

۲ ـ تجمعات بزرگ از دیگر اهداف فتنه گران است ، به این شكل كه این گروهك قصد دارد در تجمعات بزرگ امشب انفجار ایجاد كند و مسئولیت زخمی ها و كشته شدگان احتمالی را به جمهوری اسلامی نسبت بدهد بنابر این از حضور در تجمعات بزرگ هم پرهیز كنید.

۳ ـ با ایجاد حلقه های محلی و همسایگی تلاش كنید تا برای ماندن فرزندانتان در كنار اعضای دیگر خانواده موثر واقع شوید تا این برنامه برای شما بعنوان یك خاطره باقی بماند ، البته خاطره ای خوش نه خاطره ای از رفتن به بیمارستان و...

۴ ـ  سعی كنید با حفظ هوشیاری تعطیلات خوبی را برای اعضای خانواده تان رقم بزنید ، چرا كه به درد سر و یا عذاب افتادن یك عضو از اعضای خانواده به معنی ملتهب شدن كل خانواده است ، حال آنكه این درد سر عبارت باشد از زخمی دن با مواد منفجره و محترقه و یا دستگیری توسط پلیشس و ماندن تمامی روزها تعطیلات در زندان.

امیدوارم سال خوب و خوشی داشته باشید و امشب به شما خوش بگذرد.