http://media.farsnews.com/Media/8802/Images/jpg/A0672/A0672507.jpg

بعضی وقتها آدم از بعضیها که اصلا انتظارش رو نداره یه چیزهایی می شنوه که تا ناکجاآبادش می سوزه!

حرفهای خانم فاطمه رفسنجانی هم چند وقت پیش این طور بود.

این خانواده محترم نمی دونم از بعداز انتخابات چی شد که این طور علنی در برخی

محافل درباره نظام  جمهوری اسلامی ومسئولین بلند پایه نظام اظهار نظراتی می

کنندکه کمی تا قسمتی دردآوراست.

درنشستی که این خانم نمی دونم کجا وبا چه کسانی بود ایشان بعداز حمله به مقام

معظم رهبری وریاست جمهوری به طرح مسائلی درباره ایران وجهان پرداخته اند که

بسیار جای تامل داردوجای تعجب که یک بانوی ایرانی ومسلمان این صحبتهارا مطرح

کند.

ایشان مطرح کرده اند که در غرب اونقدر به پیشرفت رسیده اند که دیگر هیچ

محدودیتی بین دختر وپسر در جامعه نیستوبعد اضافه می کنند که ببینید که انها به

کجا رسیده اند فرق آنها با ما این است که نماز نمی خوانند ومشروب می خورند."

واقعا که!!!!!!"

و نکته بعدی هم از سخنان بسیار ارزنده وگهربار ایشون در این نشست فرهنگی

سیاسی این بوده که فرمودن که چی که زن باید این همه دنبال پوشش باشه حجاب

در برخی اسناد واشاره داشتن به عروة الوثقی میگن حتی اگه یه لایه گل  ویا یه برگ

به نازکی برگ گل روی اندام زن باشه این حجابه !!!!

آخه یکی نیست به این خانم محترم بگه این حرفها یعنی چی ؟شما الان توی همین

غرب زوال کانون خانواده رو نمی بینید بی بندوباری وسستی پیمان خانوادگی رو نمی

بینید بابا یه کم با چشمان بازتری به اطرافتون نگاه کنید .

یک همچین تحلیلی از یک زنی که توی عرصه های  فرهنگی وسیاسی ایران حضور

داره والگوی برخی به شمار میره واقعا بعید به نظر می رسه ایشون نمی دونن با زدن

یک چنین سخنانی ورسیدن آن به گوش مردم عادی جامعه چه عواقبی به همراه

خواهد داشت.