استکبار جهانی در امتداد اقدامات شرارت آمیز خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هرازگاهی با بهره گیری از ضدانقلابیون فراری و عناصر فریب خورده دست به اقدامات ایذایی و تعرض به جان و مال مردم بیگناه و مسلمان ایران می نماید. در همین ارتباط و به منظور ایجاد ناامنی و تشدید اختلافات در فضای سیاسی ایران، اقدام به سرمایه گذاری در زمینه ی آموزش و اعزام عناصر تروریست به داخل کشور نموده است.

      در این راستا اخیراً یکی از روزنامه های معتبر غربی نزدیک به سازمان جاسوسی آمریکا به نقل از یک مقام امنیتی سازمان سیا که نخواست نامش فاش شود، عنوان نموده است که در اواسط سال2009 میلادی (در اوج نارآمی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران) جلسه مشترکی بین سران سازمانهای اطلاعاتی سیا، موساد و انتیلیجنت سرویس در واشنگتن برگزار شده است. در این نشست طرفین توافق کرده اند که فعلاً بحث حمله نظامی به ایران را از دستور کار خارج نموده و به جای آن پیگیر فعال کردن عملیات پنهان در بین اقوام بلوچ ، اکراد و گروهک های آذری زبان و گروهک هایی نظیر جندالله و... باشند. تا از طریق آن ها بتوانند اقدامات ضد امنیتی نظیر بمب گذاری های انتحاری، ترور برخی شخصیت های سیاسی و امنیتی و... را با هدف ایجاد ناامنی و تشدید اختلاف در فضای سیاسی ایران، گسترش دهند.

    نشریه مذکور به نقل از منبع خود می افزاید که در این ارتباط حدود 200  نفر از عناصر معاند قوم گرای ایرانی در مراکز آموزشی واقع در نزدیکی"شهرهای هلمند و قند هار " افغانستان تحت نظر نیرو های آمریکائی، دوره های آموزش عملیات تروریستی (نظیر ترور، تخریب، جاسازی و حمل مواد منفجره و...) را پشت سر گذرانده و برای اعزام به داخل کشور و انجام اقدامات تروریستی سازماندهی شده اند.