یکی ازمرتبطین انجمن پادشاهی (تحت حمایت سازمان جاسوسی آمریکا )که در یک شبکه ی ضد انقلابی داخل کشور فعالیت می نموده در اظهاراتی بیان داشته است؛ با توجه به فضای بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری ، انجمن پادشاهی ایجاد اختلاف و تفرقه میان آحاد مختلف جامعه و شخصیت های سیاسی و روحانی کشور را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

وی عنوان داشته که از اهداف این شبکه ی ضد انقلابی ، ترور آقای منتظری (قبل از فوت) و سردار نقدی (با یک روز فاصله ی زمانی از همدیگر) بوده تا فضایی ایجاد شود که ابتداَ هواداران آقای منتظری فکر کنند ترور وی توسط نیروهای بسیجی و سپاهی صورت گرفته و با ترور سردار نقدی این ذهنیت برای نیروهای بسیجی و سپاهی به وجود آید که ترور سردار توسط هواداران آقای منتظری انجام شده و این خود باعث ایجاد تفرقه و اختلاف شود .

این فرد عنوان داشته که یک بار ازسوی انجمن پادشاهی مامور ملاقات با آقای منتظری شده است که نامبرده هم ماموریت خود را انجام و با عزیمت به قم با آقای منتظری از نزدیک ملاقات نموده و موقعیت را برای اجرای عملیات ترور مورد بررسی قرار داده است.

فرد مذکور اظهار داشته که یک قبضه سلاح کمری کالیبر 9 میلیمتری با تجهیزات جانبی برای اجرای عملیات ترور تهیه نموده است.